Robert F. Kennedy, Jr.

US Media en farma in paniek: Trump benoemt vaccinatie-criticus als voorzitter vaccinatie-panel

Woensdag 11 januari 2017, 00:45 uur

Donald Trump, de huidige "president-elect" die op 20 januari ingezworen zal worden als President van de Verenigde Staten, heeft zich de woede en verbijstering van het Amerikaanse medisch establishment op de hals gehaald door zojuist een man te benoemen die bekend staat als een fel criticaster van dat establishment.

Robert F. Kennedy, Jr., zoon van de in 1968 vermoorde presidentskandidaat Robert F. Kennedy (de broer van voormalig president John F. Kennedy) zal een vaccinatiepanel gaan voorzitten dat moet gaan onderzoeken in welke mate het huidige vaccinatiebeleid in de VS op wetenschappelijke feiten gestoeld is.

Dit beleid, waarin baby's niet minder dan 24 vaccins toegediend krijgen in het eerste levensjaar, roept al langere tijd weerstand op onder veel ouders en artsen. Ze menen dat het feit dat opvallend veel kinderen tegenwoordig last hebben van o.a. autistische verschijnselen, allergieën en epilepsie een direct gevolg is van schadelijke stofjes in de vaccins.

Het medisch establishment heeft altijd ontkend dat deze link bestaat, ondanks dat er al veel studies gedaan zijn die dit causale verband bevestigen.

Aankomend president van de VS Donald Trump, Robert F. Kennedy, Jr. en aankomend vice-president Mike Pence
Aankomend president van de VS Donald Trump, Robert F. Kennedy, Jr. en aankomend vice-president Mike Pence

Niet tegen vaccins

Robert F. Kennedy, Jr. zegt niet tegen vaccinaties voor kinderen te zijn, maar is van mening dat ze over een langere periode uitgespreid moeten worden.

"President-elect Trump heeft twijfels over het huidige vaccinatiebeleid," verklaarde Kennedy voor de camera's van CNN. "Zijn eigen mening doet er niet toe volgens hem, maar de wetenschap wel en daar moet een open debat over komen vindt hij."

Het medisch establishment, gesteund door veel Amerikaanse media (die voor een deel afhankelijk zijn van reclame-inkomsten uit de farmaceutische industrie) beschouwen twijfel aan het vaccinatiebeleid als vloeken in de kerk en noemen Kennedy een "crackpot", een "anti-vaxxer" en een complotdenker.

Grote farmaceutische bedrijven als Merck en GlaxoSmithKline verdienen jaarlijks miljarden aan de verkoop van vaccins in de VS.
Bron: CNN


Share |
 Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens svp.
© BrekendNieuws.nl 26 mei 2019 | RSS | Contact

BrekendNieuws