9/11

Lezerspost: "Dit boek is misschien wel het beste boek dat ik ooit heb gelezen."

Dinsdag 18 december 2018, 12:18 uur

Wij ontvingen een e-mail van een bezoeker die te interessant was om te laten liggen, over de geheime krachten die de wereld besturen en die o.a. ook verantwoordelijk waren voor 9/11. Bij deze delen we hem:

"Beste vrienden van de waarheid.

Wellicht hebben we al eens eerder contact gehad. Ik ben de vertaler verantwoordelijk voor het Nederlandse deel van de site 911consensus.org. Daarnaast heb ik de Nederlandse ondertitels verzorgd voor een groot aantal video's op YouTube met betrekking tot 11 September.

Ergens in de afgelopen zomer kwam ik op YouTube een video tegen van ene Mark Devlin. Het betrof de registratie van een lezing die hij gaf over de duistere kant van de entertainmentindustrie in algemeenheid en de muziekindustrie in het bijzonder. Ik was direct gefascineerd door de inhoud, de presentatie en de man zelf. In de twee maanden daarna heb ik me verder in Mark verdiept, en na het zien en horen van een twintigtal lezingen en interviews kon ik eigenlijk niets anders dan contact met hem op te nemen en hem mijn dienst aan te bieden.

Ik doe al mijn hele leven onderzoek naar onderwerpen die je in de mainstream niet of nauwelijks tegenkomt. Sceptisch, wetenschappelijk onderzoek, maar zonder me te laten beperken door dogma's, met een open geest. Dit leidde tot inzichten die ik niet had verwacht, in eerste instantie niet kon geloven. Vanaf 1998 kreeg ik beschikking over internet en begon met het opnieuw uitdiepen van dergelijke onderwerpen, nu met een enorme gegevensbank tot mijn beschikking. Helaas moest ik na jaren van verder onderzoek de voorlopige conclusie trekken dat mijn eerder onderzoek correct was. Deze conclusie luidde dat er al millennia lang sprake is van een kleine groep die beschikt over bepaalde kennis die hen in staat stelt om de rest van de mensheid geknecht te houden in eeuwig voortdurende slavernij.

Mark Devlin

Mark Devlin

Tijdens mijn onderzoek naar Mark Devlin kwam ik er al snel achter dat de kennis van deze man veel verder reikte dan slechts zijn vakgebied, muziek. Veel verder. En ik voelde me sterk geroepen hem hierin te steunen toen hij tijdens een interview iets zei als “iedereen heeft wel een bepaald talent dat hij of zij kan inzetten om deze informatie te verspreiden.” Dat resoneerde onmiskenbaar.

Ik heb hem midden augustus een e-mail gestuurd en kreeg dezelfde dag antwoord. Mijn aanbod was om zijn boek in het Nederlands te vertalen, zonder kosten. Zijn antwoord was verrassend. Hij had al eerder aanbiedingen gekregen om het in het Frans en Duits te laten vertalen, maar wel tegen betaling. Als ik inderdaad het werk wilde doen zonder betaling dan wilde hij, wanneer gereed, beide boeken zonder kosten als PDF beschikbaar maken voor het Nederlandse taalgebied.

De vertaling van het eerste boek is klaar. Nu kom ik tot jullie als bedelaar. Dit boek is misschien wel het beste boek dat ik ooit heb gelezen. Het bevat een volledige en laagdrempelige uitleg van wat er werkelijk gebeurt in de wereld, hoe het vuile spel wordt gespeeld waarvan wij allen slachtoffer zijn, hoe we allemaal betoverd worden door de mainstream media en de wereld van entertainment, hoe het duistere systeem hierachter – en achter zo veel meer – generatie na generatie manipuleert. En wat we gezamenlijk kunnen doen om deze betovering te doorbreken.

Slechts goed geïnformeerde mensen kunnen goed geïnformeerde keuzen maken. Mijn smeekbede aan jullie allen is om voor nu alle wereldse zaken opzij te schuiven, niet te denken “oh, als die of die site het plaatst dan doen wij dat niet.” Hier speelt een groter belang. Het grootste belang. We kunnen allemaal samen proberen om deze informatie zo wijd mogelijk verspreid te krijgen. Mijn verzoek aan allen is om dit boek via jullie sites ter beschikking te stellen aan iedere bezoeker en dit actief te promoten middels een artikel. Dit is de link om te gebruiken: http://www.mediafire.com/file/33zh053p27c2m3j [PDF-ducument]. Voor jullie kinderen, jullie geliefden, voor ieder mens op deze wereld, voor een toekomst die ons toebehoort.

Dank jullie wel!

Erick."


Bron: Redactie


Share |
 Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens svp.
© BrekendNieuws.nl 26 mei 2019 | RSS | Contact

BrekendNieuws