Montague Keen: "Ik kan je vertellen dat dit een ernstige slag is geweest voor de cabal."

Donderdag 21 september 2017, 23:32 uur

De boodschappen van Montague Keen worden gechanneld door zijn vrouw Veronica. Tijdens zijn leven hield journalist en wetenschapper Keen zich o.a. bezig met onderzoek naar het hiernamaals (de Scole Experimenten).

Na zijn dood in 2004 nam zijn spirit vrijwel direct contact op met zijn verbouwereerde vrouw, die zijn stem kraakhelder in haar hoofd hoorde. Van de informatie die doorkomt had noch zij, noch Montague zelf enige kennis tijdens zijn leven.


- Zondag 17 september 2017 -

De mensheid heeft via meditatie een positieve actie ondernomen en voorkwam de uitzonderlijke schade die de cabal voor Amerika had gepland. Dit is positief bewijs dat jullie tezamen de macht bezitten om de vernietiging van de Aarde te voorkomen. Ik kan je vertellen dat dit een ernstige slag is geweest voor de cabal. Velen van hen realiseren zich nu dat ze met het menselijk ras niet langer kunnen doen wat ze willen. Ze hebben nooit eerder met een ontwaakte mensheid te maken gehad. Ze realiseren zich dat hun plannen om de Aarde over te nemen zullen worden voorkomen. Velen van hen maken plannen om via de sterrenpoorten die nog werken, de Aarde te verlaten. Anderen hopen manieren te vinden om de mensheid over te halen om op Aarde te mogen blijven. Maar een vos verliest zijn streken niet. Hij moet daarom altijd in de gaten worden gehouden. Jullie kunnen er mettertijd voor kiezen hen te vergeven voor wat ze hebben gedaan, maar jullie mogen het nooit vergeten. Jullie dienen altijd op je hoede te blijven voor het geval ze opnieuw de controle willen overnemen. Al jullie regeringen zijn onderdeel van de cabal. Al diegenen die macht hebben staan niet ten dienste van het menselijk ras. Er moeten enorme veranderingen komen voor een hele nieuwe manier van leven, waar openheid en eerlijkheid, met gerechtigheid voor iedereen prevaleren.

Alles dat de cabal heeft bedacht om het menselijk leven op Aarde te vernietigen moet worden geëlimineerd. Geen chemtrails meer, geen water meer vermengd met medicijnen. Geen inentingen meer of chemische medicijnen. De Aarde dient te worden gereinigd van alle chemicaliën zodat ze kan voorzien in voedsel dat voor de mensheid geschikt is. Hydroponica is een direct antwoord op het snel produceren van goed voedsel. Het reinigen van grond is cruciaal om ervoor te zorgen dat het geschikt is voor het telen van gewassen. Het moet weer veilig worden gemaakt.

Wees er klaar voor, aangezien dit eerder zal gebeuren dan je denkt. De cabal weet dat ze niet veel tijd meer hebben. Ze gaan niet goed om met mislukking. Verspil geen energie door kwaad te zijn op hen, aangezien dat alleen jezelf schade zou toebrengen. Het zijn parasieten die leven van de energie van jullie lijden, dus stuur ze maar gewoon weg.

Jullie taak is het plannen van de toekomst. Probeer eerst alles te herstellen en te vervangen wat werd vernield. Dit is een omvangrijke taak, maar met alle hens aan dek, samen werkend, zal het een vreugdevolle onderneming zijn. De toekomst is van jullie, dus leef in het nu. Doe wat ook maar nodig is zodat de toekomst zal zijn zoals jullie hebben gedroomd. Het doet er niet toe in welk deel van de wereld je je bevindt, aangezien de gehele mensheid, zonder onderscheid, zal overleven en gedijen. De parasieten zullen vertrekken aangezien ze niet in het licht kunnen leven. Het waren de parasieten die religie hebben gecreëerd met de bedoeling jullie te controleren. Ze leefden van jullie lijden en dit zal worden blootgelegd. Jullie zullen hen zien voor wie en wat ze zijn. Het zal velen van jullie shockeren, die in hun mooie woorden en beloften zijn getrapt. Het is door hun handelingen dat jullie hen zullen kunnen doorzien.

In vroeger tijden was de mens met alles verbonden. Hij had geen religie nodig om zich met God te verbinden. Hij had geen mediator nodig. Hij was één met God, of de Bron, zoals velen van jullie aan God refereren. Voor de mens was het normaal om met God in verbinding te staan. Toen kwamen de parasieten, die controle over de mensen wilden. Ze verzonnen een verhaal over mensen die nooit bestonden evenals plaatsen die ze bedachten. Ze hebben de mensen overtuigd dat het verhaal waar was. Eerst produceerden ze het verhaal op het Concilie van Nicea, in 325 AD. Tot hun verrassing accepteerden de mensen het als waarheid, zelfs tot op de dag van vandaag. Op dat concilie werd besloten zowel Ierland als Egypte te vernietigen. Deze hadden geweldige leerstoelen evenals kennis en hun DNA is van groot belang. Het enige dat de cabal angst aanjaagt is IERS DNA. Dit is waarom Ierland onder de handen van de cabal generaties lang heeft geleden. Ze creëerden de Noord-Zuid scheiding in Ierland om een bipolaire toestand in de mensen te veroorzaken. Dit heeft voortdurende spanning veroorzaakt in dat kleine stukje hemel dat Ierland wordt genoemd. Dit, vrienden, is waarom ik zeg: “Ierland is de sleutel die alles zal ontsluiten.” Het verklaart ook waarom het Vaticaan en de Kroon zo’n wurggreep hebben op Ierland en haar mensen. In 1152AD, GAF PAUS ADRIANUS IERLAND EN HAAR MENSEN ALS SLAVEN AAN DE BRITSE KROON, ONDER DE VOORWAARDE DAT DE IEREN NOOIT TE HOREN ZOUDEN KRIJGEN WIE ZE ZIJN.

Vanaf het moment dat de Ieren de moed hebben te onderzoeken wie ze zijn, is het afgelopen met de cabal.

We zijn ontzettend dankbaar dat jullie, met financiële hulp voor Dave McCann, je steentje bijdragen om in Californië de juiste wettelijke vertegenwoordiging voor hem te krijgen. Mettertijd zullen jullie het belang van dit verzoek begrijpen. Geloof me nu alsjeblieft op mijn woord.

Gerechtigheid voor Dave McCann. Een Ier die er in Californië werd ingeluisd | Gerechtskosten Fondsenwerving met GoGetFunding

Dave heeft me gevraagd jullie voor de handreiking naar hem te bedanken. Hij waardeert jullie hulp waarachtig. Het is voor hem belangrijk te weten dat hij niet in de steek wordt gelaten. Hij zal zijn missie voltooien.

Mijn lief, we danken jouw vriend die je kwam redden. Je zonk snel en had hulp nodig. Dat zowel jij als Dave in staat zijn dat wat jullie meemaken te overleven, is een wonder. De vastberadenheid van de Ieren om te overleven is hen door de gehele geschiedenis heen goed van pas gekomen.

Voor altijd aan jouw zijde, je aanbiddende Monty


Opmerking van Veronica

Teken alsjeblieft de RootsAction voor Dave. We zijn jullie zo dankbaar dat jullie hier de tijd voor nemen.


Bron: The Montague Keen Foundation, Nederlandse vertaling: Rob/Marja.


Share |
 Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens svp.
© BrekendNieuws.nl 26 mei 2019 | RSS | Contact

BrekendNieuws