Benjamin Fulford: "Aardbeving Nepal was intimidatie-actie VS tegen China."

Zondag 3 mei 2015, 13:35 uur

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist en als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime ordes.

"Het bankroet van het Westen werd vorige week opnieuw uitgesteld met behulp van geknoei met de boekhouding waardoor Washington D.C. en Griekenland (dus Europa) niet in gebreke zijn gebleven terwijl de belangrijke onderhandelingen over een nieuw financieel systeem doorgaan.

Om zijn onderhandelingspositie te ondersteunen onderneemt het Pentagon enkele acties op grote schaal tegen China. Pentagon bronnen meldden vorige week dat de aardbeving in Nepal werd opgewekt door middel van elektrische energiegolven van een hoge frequentie. De bronnen zeggen dat het doel was om voorafgaand aan het naar India geplande reisje van de defensie secretaris van de VS, Ashton Carter een boodschap te sturen naar zowel China als India. De hoofdboodschap was: “Alleen het Pentagon kan India verdedigen tegen China.”

Deze demonstratie maakte deel uit van een geconcentreerde druk, uitgeoefend door het Pentagon, om de recente Chinese bewegingen in de Zuid Chinese Zee duidelijk te maken aan India, Rusland, China en Japan en hiermee het bewijs te leveren dat China een agressor is die in toom gehouden moet worden. De bronnen vermeldden verder nog dat Het Pentagon als deel van deze druk op het punt staat aan te kondigen dat zijn wapenembargo tegen Vietnam wordt beëindigd en om de constructie van 8 VS militaire bases in de Filippijnen bekend te maken.

De Pentagon bronnen melden dat diep gewortelde Russische angsten voor het “gele gevaar” weer opnieuw naar de oppervlakte komen en dat Rusland met hen militair zal samenwerken tegen China.

De achtergrond voor al dit tumult is het feit dat Washington DC., De huidige betaalmeester van het Pentagon, faalde een aan de rest van de wereld verschuldigde betaling te doen aan het einde van maart (zoals in de nieuwsbrief van vorige week werd vermeld) Nu hebben de gezamenlijke media en het departement van financiën van de VS bevestigd dat de VS net heeft gedaan alsof hun schulden sinds 15 maart niet langer groeiden.

http://cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/40-days-treasury-says-debt-has-been-frozen-18112975000000

Met andere woorden ze hebben gerotzooid met hun boekhouding.

Hetzelfde is waar m.b.t. de Eurozone waar de Griekse crisis op een laag pitje voortpruttelt om te voorkomen dat de Euro instort. De achtergrond hiervan is de voortdurend voortgaande top secret onderhandelingen tussen geheime genootschappen uit het Westen en uit het Oosten. Tijdens deze gesprekken, is er volgens de White Dragon Society, VS en Aziatische bronnen, een hoop beweging gaande en is overeengekomen om een primaire structuur op te zetten gebaseerd op de vorming van een nieuw meritocratisch agentschap om de functies van het IMF en de Wereld Bank over te nemen. Er is nog steeds veel dat niet onthult kan worden aan het publiek dit is om te voorkomen dat de onderhandelingen gesaboteerd worden. Hoewel, de Britse Commonwealth, het Vaticaan, de Chinezen, Het Pentagon en de BRICS akkoord zijn gegaan met brede grondbeginselen.

Bevestiging hiervan kan nu op vele niveaus worden gezien. Zoals vorige week werd vermeld, zal het Vaticaan deze kwestie op 28 april, op het hoogste niveau beginnen te bespreken. Nu, Alcuin en Flutterby, een site waarvan geloofd wordt dat zij gelinkt is aan de Britse Geheime Dienst, naar buiten is gekomen met een gedetailleerde verhandeling waarin wordt uitgelegd hoe democratie in de VS is overgenomen door oligarchie en zij stellen meritocratie voor als een oplossing.

http://alcuinbramerton.blogspot.jp/

Er zijn nu op hoog niveau financiële documenten en handgeschreven aantekeningen die op een strikt gelijktijdige basis rond gaan, ter voorbereiding op de aankondiging van deze nieuwe organisatie en dit systeem. Gelijktijdige communicatie, alhoewel veilig voor nieuwsgierige blikken, is ook langzaam, dus het is nog te vroeg om een datum vast te stellen waarop al deze informatie naar buiten komt.

In de tussentijd, heeft de site voor Veteranen van het Pentagon zeer gedetailleerde en ononderbroken geheime informatie verschaft over de Khazariaanse maffia oligarchie dat de Republiek van de VS heeft gestolen van zijn volk.

http://www.veteranstoday.com/2015/04/19/israel-and-the-khazarian-mafia-now-secretly-condemned-and-plotted-against-by-worlds-top-military-and-intel/

Daarom vechten de Khazarianen dus voor hun levens, er zijn daarom nu ook meer onbetwistbare tekenen van een burgeroorlog in het militaire industriële complex van de VS. Dit is opgemerkt door het Pentagon en de Russen. Er zijn volgens beide bronnen bijvoorbeeld militaire facties in de VS die voor en facties die tegen de Syrische regering vechten. Volgens bronnen bij de Mossad bereid Egypte, dat de opdracht kreeg van het Pentagon om Saudi Arabië niet de verdedigen, zich voor om Libië binnen te vallen.

De Europeanen hebben aan de Egyptenaren de controle over de olievelden van Libië aangeboden in ruil voor het verkrijgen van hun hulp bij het stoppen van de massale stroom van Afrikaanse vluchtelingen die Europa binnen willen dankzij ISIS. Dan, ook in Irak, blijft zich een complex probleem ontvouwen met Westerse huurlingen die vechten zowel voor als tegen de Israelische/Saudische en het door ISIS gevolmachtigde leger.

Het wordt verwacht dat het eindspel een gematigde Sufi Moslim federatie zal opleveren in het Midden Oosten en dat het een einde is van de oude Sunni/Shia verdeeldheid. Deze gespletenheid, tussen twee haakjes, is grotendeels opgelost geweest totdat de Khazarianen in de 20e eeuw begonnen oude schurken op te pikken met de bedoeling om te verdelen en heersen in het Midden Oosten.

Deze week zal er ook een optreden in Washington D.C. plaatsvinden van de Japanse eerste minister Shinzo Abe. Hij was uitgenodigd om te spreken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van Senaat en Congres van de VS, geregeld door dezelfde Khazariaanse poppenmeesters die de recente speech van de Israëlische eerste minister Benyamin Netanyahu daar arrangeerden. Abe was uitgenodigd om een speech voor te lezen (geschreven door zijn poppenmeesters Michael Green, Richard Armitage, Gerald Curtis e.a.) als beloning voor het stelen van geld van het Japanse Nationale Pensioenfonds, tegoeden van de posterijen en de Agrarische Bank (Norinchukin) met de bedoeling om het bankroet van zijn Khazariaanse meester af te wenden.

Alhoewel, we horen dat Abe werd tegengehouden door Japanse nationalisten toen hij de volledige soevereiniteit van Japan wilde overdragen door akkoord te gaan een oligarchisch gecontroleerd hof te plaatsen boven de Japanse regering zoals werd vastgelegd in de TPP overeenkomst, de Khazarianen proberen zich in te dringen in Japan.

Zuid Korea beweegt zich ondertussen veel besluitvaardiger tegen de Khazarianen dan waar de Japanse slaven regering van Abe toe bereid is. Er zijn meer dan louter financiële belangen (Chinees geld) achter hun beslissing om de VS uit te dagen en in zee te gaan met de door China geleide Aziatische Infrastructuele Investeringsbank. 16 april was de eerste verjaardag van een veerbootramp die leidde tot de verdwijning van bijna 300 Koreaanse elite studenten. Bronnen uit de Koreaanse Koninklijke familie vertellen dat er bijna geen lichamen werden gevonden na de ramp. Als we het incident opnieuw bekijken; eerdere rapporten zeggen dat het zinken begon met een explosie. Latere rapporten vermeldden dit niet meer.

Verder nog, er waren in die tijd rapporten over onbekende onderzeeërs die in dat gebied waren. De Nazi’s zijn er om bekend dat ze sinds de tweede wereldoorlog een wereldwijd netwerk van onderzeeërs handhaven. De Nazi’s hebben gedurende de tweede wereldoorlog enkele duizenden wetenschappers en veel blonde vrouwen tussen de leeftijd van 16 en 24 naar een geheime bestemming op het zuidelijke halfrond gebracht.

Wat volgt is speculatie maar, er is een goede kans dat deze jonge Koreanen door de Nazi’s ontvoert werden voor voortplantingsdoeleinden. Het zou logisch zijn omdat de originele Nazi obsessie voor het “zuivere Arische bloed” geleid zou hebben tot inteelt en genetisch verval. Op een dag zal dit ooit allemaal bekend worden..

Er was vorige week een ander X-files soort van incident in de VS. Volgens dit artikel http://thesmokinggun.com/buster/colorado/colorado-computer-killer-786520 rapporteerde de politie in Colorado dat een man zijn computer had “vermoord”. Dit artikel is misschien onzin maar het is een feit dat een politiebeambte op dit punt van de ontwikkelingen goed overweegt dat het schieten op een computer gelijk staat aan het vermoorden ervan. Met andere woorden. We gaan een ethisch onbekende wereld binnen terwijl we om gaan met relaties tussen mensen en steeds meer toenemende kunstmatige intelligentie. Op welk moment zal het misbruiken van een robot of seks pop geplaatst worden op het zelfde wettelijke niveau als dierenmishandeling? Wanneer zal het als moord worden beschouwd als je op een computer schiet? Er zijn zaken die we serieus moeten overwegen wanneer computers meer en meer mensen gaan vervangen.

De Chinezen hebben tot nu toe een taboe zone ingevoerd toen ze kortgeleden voor de eerste keer probeerden de genen van een menselijk embryo te veranderen. Terwijl computers elke twee jaar in capaciteit verdubbelen is het mensen verboden om hun eigen genen te verbeteren. Wanneer de Chinezen beginnen in grote hoeveelheden super genieën te fabriceren door het manipuleren van genetisch materiaal, zal dan de rest van de VS veroordeeld worden tot het lot van de Neanderthalers en zullen ze dan vervangen worden door genetisch gemanipuleerde homo Sinensis?

Terwijl het oude systeem door gaat met zijn onvermijdelijke instorting, heeft de onbekende nieuwe wereld het nodig dat er snel nieuwe organisatiestructuren worden gevormd. Dit zijn het soort zaken dat een meritocratie aan kan maar onze huidige systemen niet."

Bron: Benjaminfulford.net, vertaling: Lia.


Share |
 Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens svp.
© BrekendNieuws.nl 30 januari 2023 | RSS | Contact

BrekendNieuws