Benjamin Fulford: "Griekse domino valt, China grijpt zijn kans om de stukken op te rapen."

Maandag 6 juli 2015, 01:57 uur

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime genootschappen.

- 29 juni 2015 -

"Dus het is eindelijk gebeurd, Griekenland heeft zijn banken gesloten en controles van kapitaal opgelegd. En zo beginnen de dominostenen te vallen. Dit is pas de eerste acte in een grootse opera die zich in de komende maanden verder gaat ontvouwen. Om te proberen te raden wat de Europese Unie te wachten staat, is het goed om te kijken naar de manier waarop de val van de Sovjet Unie plaatsvond.

De val van de Sovjet Unie begon met een wijdverspreid gevoel van onvrede met de regering onder zowel de werkende klasse als de elite. Dit was de oorzaak voor stakingen en demonstraties in Polen dat leidde tot de val van de Poolse regering in juni van 1989. In november van dat jaar ging de Berlijnse muur omver. Daarna, in de loop van 1990 vielen de communistische regeringen van Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Als laatste in december van 1991 viel de Sovjet Unie zelf nadat Michael Gorbachev aftrad.

Dus nu dat Griekenland gefaald heeft kunnen we verwachten dat Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en tenslotte de Verenigde Staten zelf een vergelijkbaar traject gaan volgen als wat we bij de Sovjet Unie zagen.

Wat de meeste mensen zich nog steeds niet realiseren is dat de val van de Sovjet Unie niet veroorzaakt werd door een gefaalde ideologie maar door een feitelijk financieel faillissement. Dat is waarom de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap, welke volgens bijna hetzelfde model gevormd is als de Sovjet Unie, gedoemd zijn om een verandering van regiem te ervaren. Ze zijn failliet.

Chinese en BRICS regeringsbronnen leggen uit wat ze vervolgens gaan doen. China’s nummer 2 Li Keqiang arriveert in Europa deze week waar hij zal aankondigen dat
China gul zal bijdragen aan de reconstructie van Europa gefundeerd door een aanvangsbudget van 315 biljoen euro. Het is niet toevallig dat dit bijna precies hetzelfde bedrag is als de Griekse totale schuld.

De Chinezen bieden geld aan Europa om zich uit te kopen dit is een van de redenen waarom Groot Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland enz. zijn overeen gekomen om zich aan te sluiten bij de door China opgerichte Aziatische Infrastructurele Investeringsbank (Asian Infrastructure Investment Bank).

Bovendien gooien de BRICS ontwikkelingsbank, de Aziatische infrastructurele Investeringsbank en vele ander nieuwe instituten nu ook hun winkel open. Al deze instituten zullen helpen een stroom met een waarde van $21 biljoen Chinees geld op gang te brengen waarvan verwacht wordt dat deze de wereldmarkten in de komende maanden en jaren zal gaan overstromen.

Parallel hieraan, zijn er ook onderhandelingen gaande over welke regels zullen gelden voor deze $21 biljoen aan Chinese spaartegoeden die de Chinese regering binnenkort de Chinese burgers overzee zal laten investeren. Primair leidt dit tot meerdere discussies over op welke gebieden de Chinezen wordt toegestaan om in te investeren en welke gebieden taboe zijn.

De Europeanen zijn veel opener over waarin de Chinezen kunnen investeren dan de Amerikanen. Tot dusver hebben de Britten al het eigendom van een belangrijke krant aangeboden (deze schrijver is betrokken bij de onderhandelingen maar kan de naam van de krant niet onthullen) aan de Chinezen. De krantendeal zal een belofte insluiten van de Chinezen om zich niet te bemoeien met op feiten gebaseerde verslaglegging. De Britten proberen ook een Chinese koper te vinden die onder andere geïnteresseerd is in de Britse Telecom infrastructuur over land.

De Britten zijn verder met hun onderhandelingen met de Chinezen dan de andere Europeanen maar je kunt er zeker van zijn dat de Grieken, dan de Spanjaarden, Italianen en anderen niet ver achter lopen.

Hongarije loopt voor op de rest van Europa in dat ze al zijn overeengekomen om deel te nemen aan het Chinese zijderoute initiatief om een uitgebreid transport infrastructuur te bouwen door Eurazië.

Als contrast, liepen Chinese en Amerikaanse onderhandelingen, over in welk deel van de economie van de VS Chinezen wordt toegestaan te investeren, vorige week stuk. Chinese bronnen zeggen dat dit was omdat de Amerikanen onwillig waren om genoeg sectoren open te stellen voor Chinese investeringen. Bronnen bij het Pentagon zeggen dat de onderhandelingen faalden omdat de Chinezen onwillig waren om het Chinese leger samen te voegen met het Pentagon.

Bronnen bij het ministerie van buitenlandse zaken voegen nog toe dat de Chinezen ook nog onwillig waren om hun financiële markten voldoende te openen voor Westerse financiële instituten. Natuurlijk, is gezien de schade die Westerse financiële instituten hebben veroorzaakt in de hele wereld, de Chinese weerstand om hen vrije heerschappij te geven heel redelijk.

Zelfs wanneer deze vloedgolf van Aziatisch geld opdoemt in de wereldmarkten, zijn er nog steeds hysterische bewegingen gaande om het oude Westerse systeem solvent te houden. De laatste beweging op dat front is volgens Japanse rechtse bronnen, een verzoek van het ministerie van financiën van de VS aan de Mitsubishi Groep om de Union Bank van Zwitserland over te nemen.

Het probleem is dat de Amerikanen Mitsubishi niet een echt onderzoek van de boeken laten doen. De vertegenwoordiger van de rechter vleugel verklaart dat hetzelfde gebeurde toen de Japanners werd gevraagd om Merrill Lynch uit te kopen. “Ze vragen ons alleen maar om een zwart gat te vullen,” klaagde hij.

De Mitsubishi Groep, met zijn nauwe banden met David Rockefeller, is de belangrijkste macht achter het slavenregiem van Abe in Japan, volgens meerdere bronnen hier. Abe werd vanwege zijn lage IQ, naar de weinig prestigieuze Seikei Universiteit gestuurd die opgericht werd door de Mitsubishi Groep als een gunst aan zijn oorlogsmisdadiger grootvader. Het lijkt erop dat Mitsubishi dwingen om UBS te kopen een terugbetaling is voor de VS campagne om Mitsubishi Zware Industrieën toe te staan wapens te gaan exporteren.

De legeropbouw in Japan maakt deel uit van een plan dat meer dan een decennium geleden als eerste werd voorgesteld door Senior Nazi kabbalist Richard Armitage. De Abe regering richt zijn laatste kracht op wetten die gericht zijn op het integreren van het Japanse leger met het leger van de VS. Het wordt verwacht dat dit tijdens de zomer sterk gepusht zal worden

Er zijn echter groeiende tekenen in Japan van een opstand tegen de Shinzo Abe slavenregering. Recent, verklaarden twee afzonderlijke nationaal uitgezonden televisieshows openlijk dat de tsunami van 11 maart 2011 en de nucleaire ramp in Japan het resultaat was van opzettelijke sabotage.

Verschillende mensen die Abe kortgeleden ontmoetten verklaarden ook dat hij er erg kwetsbaar uit zag door ziekte van zijn ingewanden.

Volgens verschillende Japanse effectenmakelaars bestaat er een concreet scenario om Abe deze herfst te vervangen. De details worden nog steeds geheim gehouden maar de P2 Vrijmetselarij lodge, M16, geheime Aziatische genootschappen, de Japanse Yakuza en andere facties ondersteunen dit scenario. Alleen een paar Khazariaanse slaven op top niveau blijven Abe nu ondersteunen. Hun namen zijn genoteerd en ze zullen deze herfst worden gevraagd om een stap opzij te doen.

Ook de P2 Vrijmetselarij lodge en het Vaticaan onderhandelen over deals met de Russen en het Pentagon om er van verzekerd te zijn dat het Westen een gelijkwaardige inspraak behoudt met Azië bij het opkomende nieuwe internationale financiële, economische en politieke systeem. Het feit dat UBS verbonden is aan de Teutonic Knights (Germaanse Ridders) en aldus aan de P2lodge is een duidelijke indicatie dat het Vaticaan uit is op Japanse ondersteuning (geld) om ervan verzekerd te zijn dat we niet eindigen met een totaal Chinese wereld.

Daartoe, ontmoette volgens Pentagon bronnen, Ruslands Vladimir Putin Paus Francis op 10 juni om een Oost West Christelijk blok te vormen. De bronnen zeggen dat beiden nu de President van de VS Barack Obama onder druk gaan zetten om zich los te maken uit de Oekraïne, Syrië en elders zo dat het Christelijke Westen een verenigd blok kan vormen.

Hier nog aan toegevoegd, de ondergang van de Khazariaanse gangsters en hun gevolmachtigden in het Midden Oosten, Europa, de VS en Israël gaat door met zich te ontvouwen. Tijdens de laatste ontwikkelingen, hebben de Verenigde Naties feitelijk de Israëlische Eerste Minister Benyamin Netanyahu aangeklaagd omdat hij een oorlogsmisdadiger is.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIGaza/A_HRC_CRP_4.docx

Zijn arrestatie wordt verwacht plaats te vinden als de uiteindelijke elementen van zijn nucleaire afpersingsnetwerk ontmanteld worden. Bronnen bij het Pentagon zeggen dat de ontmanteling bijna compleet is en dat Netanyahu “eerder vroeg dan laat” in de gevangenis zal zitten

We hebben ook bevestiging over een aan de Mossad gelinkte site dat Israëls gevolmachtigde strijdkrachten dreigen om onschuldige burgers te doden in een poging om een militaire campagne te stoppen.

http://www.debka.com/article/24702/Syria-Hizballah-torpedo-understanding-between-Druze-and-Syrian-rebel-Nusra-Front-near-Israeli-border

Dit is precies het soort tactiek dat leidt naar aanklachten voor oorlogsmisdaden die gedeponeerd worden tegen velen uit de achterban van de Nazi partij’.

Er was vorige week ook een militaire muiterij tegen de Khazariaanse pseudo Moslimregering in Saudi Arabië er wordt een vloedgolf van militair overlopen tegen dat regiem verwacht.

http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13940405000535

http://edition.cnn.com/2015/06/22/politics/white-house-chef-missing-found-dead/

Er was ook een ander signaal dat de druk toenam aan de top van de Khazariaanse Bush en Clinton familiekliek. Bronnen bij het Pentagon zeggen dat Walter Scheib, de chef cateraar die de maaltijden van Bill Clinton en Bush jr. gedurende 11 jaar verzorgde, vorige week werd vermoord in een futiele poging van deze gangsters om hun sporen te verhullen.

Tenslotte, heeft een politie optreden tegen Satanisten vorige week geleid naar de arrestatie van meer dan duizend pedofielen in de VS.

http://www.huffingtonpost.com/2015/06/23/nationwide-sweep-to-protect-children_n_7642052.html

Dit is het vervolg op de arrestatie van meer dan 600 in de VS vorig jaar.

http://www.cbc.ca/news/world/covert-police-operation-nets-660-suspected-pedophiles-in-u-k-1.2708340

Ook in de VS, werden pogingen van zijn achterban om een politicus te beschermen die een hoog begaafd kind mishandelde, verworpen.

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/jun/28/lord-janner-face-trial-dpp-ruling-overturned-sexual-abuse-allegations"


Bron: Benjaminfulford.net, vertaling: Lia.


Share |
 Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens svp.
© BrekendNieuws.nl 6 juli 2022 | RSS | Contact

BrekendNieuws