Benjamin Fulford: " Revolutie verspreidt zich deze herfst naar Israël Japan en het Midden Oosten."

Woensdag 9 augustus 2017, 12:33 uur

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

- 7 augustus 2017 -

Opmerking voor lezers: omdat ik op vakantie ben, werd dit verslag van tevoren geschreven.

De verkiezing van Donald Trump als President van de Verenigde Staten was wereldwijd een belangrijke stap richting het verslaan van de Khazariaanse maffia.

Echter, het Trump presidentschap vertegenwoordigt nog steeds eerder een poging om het oude systeem te veranderen dan een ware revolutie. Trump heeft de Corporatie de Verenigde Staten van Amerika voornamelijk op gang gehouden met geld dat werd afgeperst van Saudi Arabië, Katar en andere olie sjeikdoms in het midden oosten en met fondsen die gestolen werden van Japan en Zuid Korea. De Chinezen spelen ook hun rol in het draaiende houden van het oude regiem omdat hun enorme structurele handelsoverschot met de VS hen meer dan genoeg dollars oplevert om te gebruiken om vrienden en invloedrijke mensen te kopen in de hele wereld. De Rothschilds en andere bloedlijnen families die de planeet succesvol hebben geleid lijfden de Chinezen in met omkoopsommen en vleierijen. Het meer dan 1 biljoen dollar kostende Chinese "one belt one road"-initiatief is hun beloning voor het helpen om het systeem drijvend te houden.

De Parijse akkoorden gesteund door 19 van de 20 G20 landen, was op zijn beurt een poging om de door de bloedlijnen gecontroleerde IMF, Wereld Bank, VN en andere internationale instituten draaiende te houden door de Chinezen een groter stemrechten te geven ten koste van de VS, zelfs wanneer zij deze instituten stevig onder hun controle hielden. Het probleem is dat deze hervorming is gebaseerd op de frauduleuze claim dat koolstof de globale opwarming veroorzaakt. Dit is feitelijk niet waar.

http://principia-scientific.org/

http://dailycaller.com/

Het laat de oude families stevig aan de macht. Herinner je dat de mensen van de planeet aarde niet het hoofd van de VN, het IMF, de Wereld Bank, de BIS enz. hebben gekozen. Het werd allemaal achter de schermen gedaan door de regerende families.

Het is zeker dat de facties achter het Parijse akkoord de gematigde, niet genocidale groep binnen de bloedlijn regeringsstructuur vertegenwoordigen, inclusief de Koninklijke families van Europa. Ze waren in staat dit akkoord te beveiligen met de hulp van de Aziatische Koninklijke bloedlijnen. Over het algemeen bedoelen ze het goed maar ze kunnen simpelweg niet omgaan met de huidige systematische instorting van hun economische systeem.

De huidige heersende klasse in het Westen heeft de leiding over de grootste massale vernietigingsgebeurtenis sinds 65 miljoen jaar geleden de dinosaurussen werden uitgeroeid door een meteoriet

Mensen uit Europa en Oost Azië, de meest productieve op aarde, ervaren demografische instorting. De ongelijkheid van inkomen in het Westen is nu hoger dan het niveau dat leidde tot de instorting van het Romeinse rijk.

Om nog meer belediging aan geleden letsel toe te voegen, moeten de criminelen achter 911, de vernietiging van landen als Irak, Libië en Syrië, Fukushima, de verspreiding van biowapens als SARS, Ebola, AIDS enz. nog steeds worden gearresteerd of gestraft.

Verder, zien we nog geen jubelfeest of een eenmalige kwijtschelding van schulden. We zien ook geen teruggave van frauduleus in beslag genomen goederen. Dit is vooral duidelijk in het geval van de Lehman shock waar gedocumenteerd bewijs het bewijs levert dat de bloedlijnen families de $ 23 biljoen door fraude creëerden en het geld gebruikten om tegoeden op te kopen in de hele wereld welke in koopjes waren veranderd door de financiële instorting die ze hadden geconstrueerd. Waarom is dat geld niet in beslag genomen?

Sinds de Lehman crisis hebben de centrale banken een zogenaamde kwantitatieve monetaire verlichting uitgevoerd. Echter, de enorme sommen die werden gecreëerd als gevolg van deze handelwijze worden weggesluisd naar financiële bedrijven die werden gecontroleerd door Khazariaanse maffia bazen. Ze hebben geen dingen gedaan als geld direct op persoonlijke rekeningen van gewone mensen gezet. Dat is waarom de kwantitatieve verlichting het effect heeft gehad van toenemende ongelijkheid van welstand. Forensische analyses laten zien dat het meeste geld naar ongeveer 700 individuen is gevloeid, dus dat betekent dat het niet de 1% is maar eerder 0,0000001% die hebben geprofiteerd van het geld printen.

De reden hiervoor is dat de bloedlijnen families nog steeds de banken in privé bezit controleren voor hun eigen persoonlijke voordeel, niet voor het voordeel van de planeet en zijn levende wezens. Donald Trump, die aan de macht is gebracht door de oppositie van de bloedlijnen families, de gnostische illuminati, heeft dit niet veranderd omdat hij als president van het land met de meeste schulden in de wereldgeschiedenis, hij niet het nodig krediet heeft.

Hoewel eigenlijk doet hij dat. Herinner je het gezegde “als je de bank $10.000 verschuldigd bent, is het jouw probleem maar, als je de bank $1 miljoen verschuldigd bent is het een probleem van de bank.” Het is een feit dat de Gezamenlijke regering van de VS in gebreke bleef op 3 mei van dit jaar toen de volledig bezeten Puerto Rico dochtermaatschappij in gebreke bleef. En toch gaat de show in Washington DC nog steeds door.

Dat is waarom, zoals hierboven vermeld, de crediteuren van de VS corporatie net als de Chinezen, de Japanners, de Zuid Koreanen en de olie producerende bedrijven in het Midden Oosten de $700 miljard verlies per jaar subsidiëren (de grootte van het VS handelstekort in 2016).

Dus, hoe kunnen we de situatie veranderen? De eerste gelegenheid komt op 30 september, de fiscale schulden deadline van de VS Corporatie. Elk jaar rond de tijd wanneer de betalingsdeadline nadert, zien we allerlei soorten manoeuvres. Het zal dit jaar niet anders zijn en de Gezamenlijke regering van de VS streeft ernaar om over deze betalingsdeadline heen te komen. Dit zal oorlogsdreigingen betekenen, chantage, afpersing, smeken, bluffen enz. In het nieuws zal het er uit zien als dreiging van oorlog met Rusland, China, Noord Korea, Iran en iedereen die geen bescherminggeld ophoest. Als deze pogingen slagen dan gaan de gebeurtenissen door met dingen vooruitschuiven. Dit zal een voorzetting betekenen van de langzame val van de levensstandaard in het Westen die in de late zestiger jaren begonnen.

Het alternatief is wereldrevolutie. Dit betekent fysieke bezetting van de BIS, de Europese Centrale Bank, De Federale Reserve Raad, de Bank van Japan en andere banken in het bezit van de bloedlijnen.

Dit zou het theoretisch mogelijk maken om quadriljoenen dollars uit te geven die gebruikt kunnen worden voor de financiering van een niet eerder vertoonde campagne om een einde te maken aan armoede, de vernietiging van het milieu te stoppen en te expanderen in het universum. Natuurlijk hebben de families die de private centrale banken bezitten jaren besteed aan het belasteren van zulke ideeën met codewoorden als “aanmunten van schulden,” daarmee zeggend dat dit zal leiden naar inflatie en onverantwoordelijke uitgaven van de regering. Dat was misschien waar in het verleden toen zekere decadente koningen of corrupte regeringen dit probeerden.

Echter, stop en denk eens even na. Wat betekent “aanmunten van schulden”?

Het betekent schulden veranderen in geld. Met andere woorden het betekent het beëindigen van de schuldenslavernij. Herinner je dat de schulden verschuldigd aan de centrale bankiers niet legitiem zijn. De bankiers hebben het geld niet verdiend ze leenden dit aan mensen en regeringen in de echte wereld die hiervoor dingen deden, ze stoppen alleen getallen in computers. Dus aanmunten van hun schulden betekent afstand doen van schuldenslavernij.

Natuurlijk als je gewoon grote hoeveelheden geld print, laten we zeggen door een miljoen dollars te deponeren op elke afzonderlijke bankrekening in een land, zou het resultaat zijn een inflatie orgie gevolgd door een enorme hoofdpijn.

Echter, er zijn voorbeelden van centrale banken in het bezit van regeringen die enorme winsten hebben gecreëerd.

Canada van 1938 tot 1973 gebruikte zijn door de regering bezeten centrale bank om: te betalen voor de Tweede Wereldoorlog

Om het systeem van kanalen te financieren dat de grote meren verbindt met de Atlantische Oceaan

Om de TransCanada Highway te bouwen, de langste van de wereld,

De kosten van onderwijs te betalen

Om te betalen voor ziektekosten verzekering

Om publieke werken te financieren

Om te betalen voor het leger

Enz.

Dit werd allemaal gedaan zonder belasting of schulden.

Het Japanse regeringsleger betaalde voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog ook voor zijn enorme oorlogsinspanning grotendeels door het gebruik van geld gecreëerd door een genationaliseerde centrale bank. Terwijl ik geen fan ben van de acties in China en elders door de Japanse militaire regiems, is het punt dat ik maak dat een enorme onderneming als de poging om Azië te veroveren voornamelijk werd gefinancierd door een bank in het bezit van de regering.

Als de Federale Reserve Raad, de EU Centrale Bank en de Bank van Japan toen werden genationaliseerd zou het mogelijk zijn om een campagne van quadriljoen dollar te financieren om een einde te maken aan armoede, vernietiging van het milieu te stoppen, onderzoek naar onsterfelijkheid te financieren, het universum te exploreren enz. Dit is volledig realistisch en uitvoerbaar.

Deze herfst zal onze volgende kans zijn om dit mogelijk te maken. De tijd voor praatjes is voorbij, het is tijd voor actie.


Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Lia.


Share |
 Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens svp.
© BrekendNieuws.nl 25 juni 2019 | RSS | Contact

BrekendNieuws