Alternatieven voor antibiotica…? Ja!

Zaterdag 18 juli 2015, 22:21 uur

Tegenwoordig gaat er nauwelijks een week voorbij zonder dat de media ons waarschuwen dat antibioticaresistente ”superbacteriën” uitgegroeid zijn tot het grootste medische probleem. Door te verklaren dat we op de drempel staan van het post-antibiotica tijdperk trachten deze artikelen ons bang te maken en te doen geloven dat halverwege deze eeuw superbacteriën ieder jaar miljoenen mensen zullen doden.

Er wordt daarentegen geen enkele mededeling gedaan omtrent de alternatieven om infecties te bestrijden, geen enkele melding gemaakt van de sleutelrol die essentiële micronutriënten (zoals mineralen en sporenelementen, vitamines, aminozuren en andere voedingsstoffen) spelen in het adekwaat functioneren van het immuunsysteem.

In tegenstelling tot hetgeen de media ons willen doen geloven hangen voeding, immuniteit en infecties nauw met elkaar samen. Mensen met voedingstekorten bijvoorbeeld hebben last van een slecht werkend immuunsysteem, hetgeen hen onvermijdelijk vatbaar maakt voor infecties. Omgekeerd kan suppletie met micronutriënten het immuunsysteem versterken en infecties bestrijden.

Helaas zijn zelfs veel artsen nog niet op de hoogte van de mate waarin micronutriënten alle belangrijke stappen in een effectieve bestrijding van infecties ondersteunen.

Deze stappen omvatten onder meer:

  • de synthese van interferon: eiwit dat door allerlei lichaamscellen wordt geproduceerd zodra zij worden geïnfecteerd door virussen; het remt de vermenigvuldiging van virusdeeltjes en waarschuwt de nabij gelegen lichaamscellen, die hierop reageren door antivirale eiwitten te produceren

  • de functie van fagocyten: witte bloedcellen die lichaamsvreemde deeltjes omsluiten en opruimen

  • de beschermende functie van huid, slijmvliezen, tranen, speeksel, maagsap, enzovoorts tegen micro-organismen als bacteriën, virussen en schimmels

  • de productie van antilichamen en optimalisatie van celgemedieerde immuniteit, ofwel de activatie van specifieke immuuncellen in reactie op het binnendringen van virussen en bacteriën.

Reeds lang geleden is vastgesteld dat micronutriënten zoals vitamine C, A en de B-vitaminen, evenals sporenelementen zoals ijzer, zink, koper, selenium, en dergelijke essentieel zijn om de productie van witte bloedcellen en andere functies van het immuunsysteem te optimaliseren.

Ook is bekend dat geen enkel supplement in zijn eentje kan zorgen voor optimale gezondheid en dat, in plaats daarvan, een volledig spectrum aan micronutriënten nodig is om het immuunsysteem te ondersteunen zodat het optimaal kan functioneren.

Deze benadering komt tot uitdrukking in de “Cellular Medicine” (Cellulaire Geneeskunde) zoals ontwikkeld door het Dr. Rath OnderzoeksCentrum. Het legt de nadruk op het samenspel van micronutriënten om de interne werking van de lichaamscellen te optimaliseren en in balans te brengen. Onderzoek wijst uit dat dit samenspel van nutriënten effectiever is dan het inzetten van een enkel supplement of een willekeurige combinatie daarvan voor een optimale werking van immuungerelateerde functies.

Big Pharma adviseert: farma!


Uiteindelijk zijn de afschrikwekkende verhalen in de media over de verminderde effectiviteit van antibiotica eenvoudigweg bedoeld om ons te doen geloven dat gepatenteerde medicijnen zoals ontworpen en geproduceerd door de farmaceutische industrie, de enige oplossing zijn om infecties te bestrijden. Daarentegen is het precies dit soort artikelen die het probleem van de wereldwijde afhankelijkheid van de farmacie hebben gecreëerd en bijgevolg van het farma-kartel een industrie hebben gemaakt waarin niet minder dan een biljoen dollar ($ 1.000.000.000.000) per jaar omgaat.

Steve Weston, chiropractor, begint zijn uitleg over antibiotica met deze anekdote over de geschiedenis van de antibiotica:

In 2000 v.Chr. zei men: “Hier, neem dit kruid”.

In 1000 A.D. zei men: “Dat kruid is heidens; bid!”.

In 1850 zei men: “Dat gebed is niet wetenschappelijk; neem dit drankje”.

In 1940 zei men: “Dat drankje is nep; slik deze pil”.

In 1985 zei men: “Die pil helpt niet; neem antibiotica”.

In 2015 zegt men: “Antibiotica is kunstmatig; hier, neem dit kruid”.

Hij vervolgt: ”Antibiotica verhindert verdere groei van en/of doodt bacteriën. Hoewel de definitie tegenwoordig breder is: anti alle microben."

Onder microben of micro-organismen verstaat men alle eencelligen zoals bacteriën, eencellige algen en schimmels, et cetera. Virussen en prionen - eiwit-deeltjes die onder andere gekkekoeienziekte veroorzaken - worden niet gerekend tot de micro-organismen omdat deze niet worden gezien als levend.

Weston: "Miljoenen mensen hebben een betere gezondheid en soms zelfs hun leven te danken aan antibiotica.

Rond 1880 ontdekten onderzoekers als Pasteur, Koch en Tyndall dat sommige schimmels bacteriën aanvallen. Voor deze ontdekking kregen zij de Nobelprijs voor Geneeskunde.

De term antibioticum stamt echter pas uit 1942 en is geïntroduceerd door de Amerikaanse bioloog Selman Waksman.

Oorspronkelijk waren antibiotica natuurlijke stoffen maar toen de vraag ernaar steeg, heeft de farmaceutische industrie een manier gevonden om op chemische wijze, sneller en goedkoper, een half-synthetisch antibioticum te produceren.

Het antibioticum penicilline werd in 1928 bij toeval ontdekt door de Schotse microbioloog Sir Alexander Fleming. Vanaf het eerste moment voorzag Fleming het gevaar hiervan: als penicilline te vaak zal worden ingezet, voor een te korte periode of te laag gedoseerd, kan het een gevaarlijke antibioticaresistente 'superbacterie' creëren.

Helaas is zijn voorspelling uitgekomen en bestaan er nu gemuteerde bacteriestammen die de standaard voorgeschreven antibiotica eten alsof het snoepjes zijn."

De nieuwe manier: terug naar de oude manier


Steve Weston: "De zeer kritische arts Dr. Paul Marino verklaart dat de eerste regel voor veilig gebruik van antibiotica is om het niet te gebruiken en de tweede regel om het gebruik zoveel mogelijk te beperken.

In de USA [maar ook in Nederland - BN] wordt het overgrote deel van de verkochte antibiotica toegepast in veevoer. Het voeren van lage doses antibiotica aan gezond vee, niet om infecties of ziekten te bestrijden maar om de dieren sneller te laten groeien, vormt de basis voor resistente bacteriën.

De natuur biedt een overvloed aan natuurlijke en veilige antibiotica. Bijvoorbeeld knoflook, pau d’arco, extract van olijfblad, kruidnagel, salie, kaneel en colloïdaal zilver zijn effectief tegen bacteriën, virussen en schimmels. Tezamen met Echinacea beloven deze natuurlijke middelen zelfs een remedie tegen de gevreesde antibioticaresistente MRSA-bacterie.

Misschien is nu de tijd rijp om sommige oude beproefde methoden en immuun-versterkende natuurlijke antibiotica in voeding, planten, bloemen en kruiden opnieuw te ontdekken."


Bronnen:

  1. Dr. Rath Health Foundation heeft als doel om, op basis van wetenschappelijk onderzoek op het niveau van de cel, een eenvoudige en economisch verantwoorde gezondheidszorg te bieden.

  2. Sunwarrior produceert voedingsmiddelen en supplementen op plantaardige basis.


Share |
 Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens svp.
© BrekendNieuws.nl 6 juli 2022 | RSS | Contact

BrekendNieuws