Benjamin Fulford: "Trump’s universele handelsoorlogsverklaring brengt gebeurtenissen naar een breekpunt."

Woensdag 23 mei 2018, 11:10 uur

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.


- 21 mei 2018 -

De handelsoorlogsverklaring van V.S. President Trump met zo ongeveer iedereen, is in werkelijkheid gewoon een geval van Trump die onderhandelt over een faillissement, voor de Verenigde Staten, Chapter 11 stijl. Een vriendelijkere manier om het uit te drukken is te zeggen dat de V.S. rebelleert tegen een internationaal systeem dat zijn bevolking heeft geplunderd ten behoeve van globalistische oligarchen. Weer een andere manier om het te zeggen is dat de wereld onderhandelt over een vervanging voor het petrodollar systeem. In ieder geval, kunnen we nu een hoop meer geschreeuw en tumult verwachten en mogelijk zelfs een nuke of twee, terwijl deze onderhandelingen vorderen.

In het openbaar, kan deze discussie gezien worden als de grootste openlijke splitsing tussen Europese machten en de Verenigde Staten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. We hebben de leiders van Frankrijk, Duitsland en de EU die openlijk roepen om een einde aan het naoorlogse Europees/Amerikaanse verdrag. De V.S. kant heeft op zijn beurt openlijk gedreigd met sancties tegen Europese landen. Onder de oppervlakte is een V.S. moordaanslag campagne tegen ongehoorzame EU leiders ook een goede mogelijkheid.

De onmiddellijke trigger was het besluit van Trump om het Iraanse nucleaire akkoord te verlaten. Natuurlijk weet iedereen die volgt wat er werkelijk aan de hand is dat het besluit van Trump om het Iraanse nucleaire akkoord te verlaten niets te maken heeft met nucleaire wapens en dat het in werkelijkheid gaat over de Iraanse aankondiging dat het olie zal verkopen aan Europa geprijsd in Euro’s, niet in petrodollars.

Laten we beginnen met een kijkje naar hoe de dingen verder zullen gaan op een oppervlakkig niveau. Hier is Trump die zegt: “ Als je niet meer van ons koopt dan kopen we niets meer van jullie!” Hij zegt ook: “Als je stopt met petrodollars te gebruiken om Iraanse olie te kopen dan voorkomen we dat enig Europees land zaken doet met Iran in plaats van met ons.” De Europeanen zeggen: “Jullie zijn klaplopers die niet betalen voor wat jullie kopen, dus wie kan het wat schelen dat jullie stoppen met kopen!” Ze zeggen ook, “We zullen elke Europees bedrijf straffen dat gehoorzaamt aan jullie sancties tegen Iran.”
https://www.reuters.com/

De meest belangrijke dreiging die in het openbaar is gezien is de dreiging van de V.S. om sancties aan Duitsland op te leggen als ze verder gaan met de Noord Stream 2 Pijpleiding. Deze pijpleiding zou Duitsland toe staan om meer gas te importeren vanuit Rusland in plaats van dat ze door de Khazariaanse marionetten staat, de Oekraïne moeten. Trump zegt in essentie: “Als je geen gas van ons koopt (tegen een 20%prijsverhoging) dan stoppen we met het kopen van jullie auto’s.”
https://www.zerohedge.com/
https://www.zerohedge.com

De olifant in de huiskamer van dit EU/Amerikaans huiselijke gekibbel is China en zijn actie om de Atlantische alliantie te vervangen met een Europees/Aziatische alliantie dat de Angel Saksische machten aan de periferie laat van de wereldmacht. De manier waarop dingen nu gaan, de Chinezen winnen nu omdat de EU/VS ruzie een stimulans heeft gegeven aan de Chinese toekomstige yuan olie en dus de versterking van de petroyuan als een eventuele vervanging voor de petrodollar.

https://www.zerohedge.com/

Dat is waarschijnlijk waarom Trump voor een ontmoeting van de NATO koos om onuitgesproken te dreigen met een oorlog als zijn handelsoorlog met de EU, China en de rest van de wereld niet slaagt. Hier is zijn commentaar:

‘“Zal dat succesvol zijn? Ik neig hieraan te twijfelen,’ de president vertelde verslaggevers tijdens een optreden samen met Secretaris Generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg. “De reden dat ik er aan twijfel is omdat China erg verwend is. De Europese Unie is erg verwend geraakt. Andere landen zijn erg verwend geraakt, omdat ze altijd 100% krijgen van wat ze maar willen van de Verenigde Staten.

‘Maar we kunnen niet toestaan dat dit weer gebeurt,’ voegde Trump toe.”
https://www.cnbc.com/

Echter, Chinese geheime dienst bronnen zeggen dat ze eigenlijk een veel groter spel spelen en dat ze aandringen op een wereldregering. Deze Chinese kijk op de wereld is gevormd door hun geschiedenis. Toen China verdeeld was in oorlogvoerende staten was het onvermijdelijk dat de bevolking in verval raakte, armoede en ellende. Ze geloven dat de wereld het nu nodig heeft zich te verenigen, zoals China dat eens deed, met de bedoeling een einde te maken aan strijd en armoede. Het probleem met deze visie is, natuurlijk vanuit een Westers perspectief, dat de prijs voor wereldvrede is dat iedereen een Chinese slaaf wordt, dus nee bedankt.

Echter, tenzij het Westen de Zionisten kan verwijderen met hun apocalyptische visies over controle over de Westerse toekomstplanning, wordt het Chinese alternatief terwijl de tijd zich ontvouwt steeds onvermijdelijker.

Dat is waarom het westen iets moet doen aan monotheïsme en de families die dit uitoefenen. Laten we duidelijk maken dat er wedijverende familie groepen zijn als de wedijverende monotheïstische religies die controleren wat we zien. We hebben:

  1. De Christenen die voornamelijk door de P2 Vrijmetselaars en het Vaticaan of de afstammelingen van de Caesars worden gecontroleerd;

  2. De Joden en de Christelijke Joodse slaven (evangelische Zionistische Christenen), die worden gecontroleerd door de Rothschilds enz. familie dynastie (door henzelf omschreven als afstammelingen van Koning David);

  3. De orthodoxe Christenen, die uiteindelijk de erfgenamen zijn van de traditie van de Grieken en Alexander de Grote;

  4. De Sunni Moslims die worden gecontroleerd door een groep van afstammelingen van Mohammed, en ook door afstammelingen van de heidense families die Mekka controleren en

  5. De Shia die worden gecontroleerd door een andere tak van de afstammelingen van Mohammed en ook door erfgenamen van het Perzische rijk

Buiten deze groepen hebben we de Gnostische Illuminatie die geloven dat wat voor entiteit ook deze planeet heeft geschapen het kwaadaardig is en omver moet worden geworpen. De andere groep bestaat uit de Satanisten die een amorele visie hebben dat toestaat dat leden (velen hiervan zijn geïnfiltreerd op top niveau van de wereldmacht) doen wat ze maar willen, inclusief massa moord, verkrachting van kinderen, kannibalisme enz.

Terwijl deze groepen gevochten hebben om de wereldmacht gedurende een erg lange tijd, is wat ze gemeen hebben een visie over een einde der tijden wanneer de wereld “eindigt” en dan wordt vervangen door iets anders.

De kunst is nu om deze verschillende groepen te overtuigen van eenzelfde visie voor de toekomst dat niet inclusief een Armageddon is en de vernietiging van 90% van de mensheid. Dat is waar in werkelijkheid het gevecht over gaat. De financiële oorlog over dingen als petrodollars is dus in werkelijkheid een oorlog over de controle over het psychologische proces van besluiten wat de mensheid als soort zal doen in de toekomst.

De White Dragon Society en zijn bondgenoten dringen aan richting een alternatief voor al deze visies dat voorziet in een enorme campagne om een einde te maken aan armoede, vernietiging van het milieu en het aardse leven op een pad zet voor exponentiële groei in het universum.

Hoewel, op dit moment is wat we zien in het Westen een beweging vanuit gewone mensen inclusief de midden rangen van de militaire industriële wetshandhaving, in samenhang met het verwijderen van alle criminelen uit de macht.

Aan dit front was de grootste ontwikkeling vorige week het aftreden van 34 Chileense bisschoppen, ogenschijnlijk vanwege een enorme cover-up van kindermisbruik. Echter, zoals zo vaak het geval is, is het verhaal dat aan het publiek wordt gegeven niet het hele verhaal. Wat we zien in Chili is de verwijdering van de groep die uiteindelijk verantwoordelijk was voor de “vuile oorlog.”Deze groep, nauw geassocieerd met de Nazi’s en de Bush familie, is in grote mate verantwoordelijk voor de Nazi coup in de V.S. die begon met 9/11.

Pentagon en andere bronnen zeggen dat dit massaontslag misschien leidt naar de verwijdering van Paus Francis. Echter, P2 Vrijmetselarij bronnen zeggen dat wat er werkelijk gaande is, is een opstand van de Christelijke Kerk tegen de Romeinse families die het christendom hebben gecontroleerd sinds de oprichting ervan. Dat is waarom de Paus vorige week 14 nieuwe kardinalen installeerde die niet Europees waren. De Paus plant, zeggen ze, een enorme campagne in Afrika en Zuid Amerika om een einde te maken aan armoede en een tegenwicht te vormen tegen het Chinese enorme One Belt One Road (Een gordel, een weg) infrastructuurproject.

De Paus heeft ook openlijk oorlog verklaard aan het niet gereguleerde casino type van gokken waarin het Westerse financiële systeem is gedegenereerd.
https://www.bloomberg.com/

In ieder geval, is er ook een gerelateerde zuivering van corrupte personen die nog steeds verder gaat binnen de V.S. Aan dit front liggen er, volgens Pentagon bronnen, meer dan 30.000 verzegelde aanklachten klaar om binnenkort te worden uitgevoerd. De trigger voor deze arrestaties is misschien de publicatie van e-mails, enz. die “Hillary (Clinton) kapot zullen maken wegens seks met minderjarigen en andere misdaden.”

De “cabal wankelt ook door kleinschalige aanvallen nadat Gina Haspel werd aangesteld als directeur van de CIA en Trump een order ondertekende om niet geredigeerde documenten vrij te geven aan het Congres,” zeggen de bronnen. De Inspecteur Generaal van het departement van justitie, staat op “het punt om de aanval te beginnen met zijn explosieve verslag over cabal misdaden,” zeggen de bronnen.

Er is ook een hoop gaande in Azië nu dat een nieuw hoofd van de CIA benoemd is. De meest dramatische zaak is het huidige onderzoek naar corruptie in Maleisië. Hier voert de nieuwe regering van Mahathir Mohamad de leiding over de razzia’s op voormalige regeringsambtenaren die letterlijk vrachtwagenladingen geld, juwelen en andere zichtbare tekenen van corruptie, opleveren. Pentagon bronnen zeggen dat de afgezette Eerste Minister Najib Razak “ is omgedraaid,” en dat Trump misschien “een bezoek” brengt aan Maleisië na zijn topontmoeting met fat boy (Noord Koreaanse leider Kim Jong-Un).”

De Maleisische onderzoeken naar corruptie zullen waarschijnlijk de werkelijke reden voor de verdwenen Maleisisch vlucht 370/17 onthullen. We weten echter dat dit deel van deze operatie bedoeld was om te voorkomen dat China toegang zou krijgen tot de Amerikaanse productie van halfgeleider technologie. Wat dit betekent is dat terwijl een deel van deze verdwijning van dit vliegtuig crimineel was, een ander deel ervan was verbonden met de Chinees/Westerse technologie strijd. Hopelijk zal de wereld binnenkort de waarheid hierover weten.

De nieuwe CIA chef maakt het waarschijnlijk dat corruptie onderzoek in Japan ook mogelijk wordt, zeggen Pentagon bronnen. Hier hebben we een politiek systeem dat is gedegenereerd naar het punt waar bijna alle politici in functie omgekochte en gechanteerde knechtjes zijn.

De White Dragon Society heeft gevraagd aan de Abe regering om de Bank van Japan te nationaliseren en om zijn financiële macht te gebruiken voor het welzijn van de planeet. Als dit aanbod niet wordt geaccepteerd zullen massale arrestaties is Japan beginnen. Het nationaliseren van de BOJ is misschien de trigger dat “the event” zal brengen, of de massale positieve veranderingen waar we allemaal naar verlangen.Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Lia.


Share |
 Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens svp.
© BrekendNieuws.nl 15 juli 2019 | RSS | Contact

BrekendNieuws