Benjamin Fulford: "De cabal wordt systematisch ontmanteld, dus “Kijk gewoon hoe het zich allemaal openbaart,” zegt het Pentagon."

Donderdag 23 juli 2015, 13:09 uur

Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime genootschappen.

- 20 juli 2015 -

Dit is wat een persoon, aan de top in het Pentagon, heeft gezegd over de voortgaande afbraak van de Khazariaanse Maffia: “ Kijk gewoon hoe het zich allemaal openbaart. Je zult in de verleiding worden gebracht om hier een daar een hooivork te pakken, maar laat het gewoon met rust. Als alles volgens plan verloopt, zou alles volbracht moeten worden zonder dat er een schot wordt gelost.”

De belangrijkste gebeurtenis die hiervoor de aanstoot was, was de deal tussen Rusland, Engeland, China, Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Iran om Iran ervan te verzekeren dat ze het recht had om zich op een vreedzame manier als nucleaire macht te ontwikkelen zonder atoombommen te ontwikkelen. Volgens leden van de Iranese Koninklijke familie is het een feit dat de Bush familie jaren geleden kernraketten met een neutronenbom top verkocht aan Iran. De Iraniërs probeerden de wapens terug te geven aan het Obama regiem maar werden afgepoeierd volgens senior bronnen bij de CIA.

In ieder geval, betekent het dat het Iranese nucleaire akkoord geëindigd is dat ging over een 30 jaar oude campagne van de Khazariaanse maffia en hun politieke slaven in Washington en Tel Aviv om Iran te gebruiken om een wereldoorlog te starten.

Er is een enorme poging van de Khazariaanse maffia gaande in Washington om te proberen de overeenkomst met Iran te verwerpen maar Senators en Congresleden die proberen om hun eigen volk te verraden zullen criminele telastleggingen voor verraad en het accepteren van omkoopsommen van Israel, een ander land, onder ogen moeten zien

Nu VS defensie secretaris Ashton Carter heeft volgens bronnen bij het Pentagon, een bezoek gebracht aan Israel, Saudi-Arabië en Jordanië om “de riot act (rellen verordening)te lezen.” Wat Carter aan oorlogscrimineel Benjamin Netanyahu zal vertellen volgens de bronnen, is dat nu het Iranese nucleaire probleem opgelost is Rusland, het Vaticaan, het Pentagon, de EU, de Chinezen enz. eisen dat Israel haar eigen nucleaire schurkenprogramma ontmantelt.

De Russische president Vladimir Putin zei dat de overeenkomst “zal bijdragen aan de strijd tegen terrorisme in het Midden Oosten,” en eveneens “een bijdrage zal leveren aan het versterken van globale en regionale veiligheid, globale nucleaire uitbreiding tegen zal gaan” en zal bijdragen aan de vorming van een zone in het Midden Oosten vrij van massa destructie wapens.

Deze publieke verklaringen van Putin werden ondersteund door een lid van de Russische White Dragon Society die zei, “Rusland zal de rol van de Verenigde Staten als beschermer van Israel niet overnemen omdat het niet in ons belang is om dat te doen.”

De druk op de Khazariaanse maffia is een complex gezamenlijk militair en industrieel voortbrengsel van de VS en de Russen dat huisslaaf actief President Obama heeft gedwongen om een totaal nieuw script te volgen. De Chinezen nemen een passieve maar ondersteunende rol in deze campagne, zeggen Chinese bronnen en bronnen bij het Pentagon.

Er is nu een grote druk om Netanyahu een visum te weigeren om de VN te bezoeken in september of om hem te arresteren voor oorlogsmisdaden wanneer hij arriveert, zeggen verschillende bronnen. Hetzelfde geldt voor vele leden van het Saudi schurken regiem.

Verder, het Pentagon en zijn bondgenoten oefenen druk uit om de militaire hulp van de VS aan Israel te beëindigen omdat het tegen de wet van de VS is om wapens te sturen naar een land (d.w.z. Israël) dat tegen het verdrag is dat de verspreiding van kernwapens verbiedt. Niet alleen dat, de Israëliërs hebben recentelijk kernwapens gebruikt of geprobeerd te gebruiken in Syrië, Jemen, de Oekraïne en elders. Echter, het Pentagon heeft jarenlang beveiligingen geplaatst in wapens die verkocht werden aan Israël en Saudi-Arabië wat betekent dat ze onschadelijk gemaakt kunnen worden wanneer dit nodig is.

Senior leden van de Khazariaanse maffia hebben jarenlang geprobeerd de Chinezen in te lijven door ze Westerse militaire technologie te verkopen en hen de kans geboden om “de wereld te overheersen,” zo lang de Khazarianen maar hun bankiers waren. Echter, de Chinezen zijn zich er volledig van bewust dat de Khazarianen achter de opium oorlogen zaten en dat ze Japan hebben bewapend zodat deze China zouden binnenvallen en hun goud zouden stelen.

Het resultaat is dat de BRICS alliantie, het Vaticaan, Europa, het Pentagon en de meeste wereldmachten nu allemaal een lijn vormen tegen de Khazariaanse maffia.

De Saudi-Arabiërs hebben de boodschap al begrepen en net voor Carters bezoek 421 leden gearresteerd van de Khazariaanse nep ISIS terreur groep om te laten zien dat ze bereid waren zich tegen de Khazarianen te keren.

Hetzelfde is waar over Nigeria, waar top militairen, officieren hebben verwijderd die geld accepteerden van de Khazarianen om de obscure en gewelddadige Boko Haram (Boeken worden verbannen) beweging te financieren.

In de Verenigde Staten werd er ondertussen een bizar nieuws item uitgegeven waarin werd beweerd dat George Bush Sr. “een botje in zijn nek brak,” maar dat hij in een “goede conditie” verkeerde.

http://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/16/former-us-president-george-hw-bush-breaks-bone-neck

Volgens bronnen bij het Pentagon werd Bush aangevallen omdat zijn CIA drugs maffia Joaquim “El Chapo” Guzman had toegestaan om te ontsnappen uit een hoog beveiligde gevangenis net voordat hij uitgeleverd zou worden aan de Verenigde Staten en gedwongen zou worden te getuigen tegen de drugshandel afdeling van de CIA. Echter, een senior bron bij de CIA die eigenlijk met Bush werkte zei: “Bush is maanden dood geweest.” Het Pentagon is nu op oorlogspad tegen de drugshandel factie van de CIA maar, tenzij ze drugs legaliseren en reguleren, zullen ze een verloren strijd aan gaan.

Wanneer we Bush/Clinton criminele bazen zien als Hitlery Clinton en Jeb Bush die publiekelijk worden gearresteerd en aangeklaagd voor moord, enz. dan zullen we weten dat de zuiveringen echt doorgaan tot het bittere einde.

In ieder geval, gaat de Khazariaanse maffia door met razen en tieren. De meest buitensporige actie is de vestiging van een zogenaamd Joods tribunaal dat gaat proberen om Paus Francis voor de rechter te brengen.

Hier volgt een deel van hun brief:

Omdat het Vaticaan, de organisatie die bekend staat als de Palestijnse Instantie erkende als een natie, en begonnen is er in zijn documenten naar te refereren als een natie, heeft Zijne Excellentie het hoofd benoemd van voormelde instantie als een ‘Engel van Vrede’, zoals dit werd uitgelegd door een woordvoerder van het Vaticaan, was het zijn intentie Abu Mazen aan te moedigen door te gaan richting vrede.

Deze acties zijn, tot onze grote verbijstering, consistent met een lange serie van acties en houdingen uit de dagen van de Romeins Katholieke Religie, die zworen om Israël te vervolgen omdat we weigerden hun Messias te accepteren als de Messias van Israël.”

Dit zelfbenoemde hof “zal het Vaticaan berechten… en het Vaticaan verantwoordelijkheid stellen voor alle gevolgen van zijn daden.

http://www.breakingisraelnews.com/44759/pope-francis-tried-sanhedrin-jewish-world/#DqIgcBzhE7DqcAdh.97

We weten dat in recente jaren de Khazarianen verschillende bedreigingen hebben geuit om Rome aan te vallen met nucleaire wapens en deze brief is weer een andere dreiging door deze bijgelovige fanatici om hetzelfde te doen. Deze mensen, claimen in hun eigen woorden dat ze dezelfde groep zijn die Jezus Christus ter dood veroordeelden.

Het probleem dat ze tegemoet zien is deze keer dat er geen tegenhanger meer is voor het Romeinse leger (zoals het Pentagon) dat zal manipuleren om hun wil uit te voeren. In ieder geval is het een historisch en genetisch feit dat de Ashkenazische Joden origineel afkomstig zijn uit centraal Azië en dat de Palestijnen de onvervalste afstammelingen zijn van de inwoners van de oude natie van Judea.

De boodschap aan de Europeanen, die gehersenspoeld zijn voor Babylonische aanbidding van Satan vermomd als Judaïsme (d.w.z. Joden die de Talmoed volgen), is dat: “De waarheid je zal bevrijden.”

Meer en meer openbaringen over de massale hersenspoeling van Europeanen die oude mensen-slaven-kudde teksten gebruiken zullen de komende maanden naar buiten komen terwijl de mensheid eindelijk bevrijd is van de lange nachtmerrie waarin Hyksos (Egyptisch voor herders) menselijke schapen hoeden om Satan te aanbidden.

Terwijl er verwacht wordt dat de wereldwijde neergang van de Khazariaanse maffia de komende maanden zal gaan versnellen, is het nodig ook andere wereldgebeurtenissen te onderzoeken.

Een belangrijke kwestie is het besluit geweest van de Japanse regering om de Japanse gewapende strijdkrachten toe te staan deel te nemen aan militaire verdedigingsacties overzee. Dit maakt deel uit van een gaande actie van het Pentagon om te proberen een werkelijke wereldvrede te creëren door het samengaan van alle defensiemachten in de wereld in een enkele planetaire defensiemacht en vredeshandhaving organisatie.

De Russen, Vietnamezen, Japanners, Australiërs en anderen zijn dit al overeengekomen. Deze strijdmacht zal niet gebruikt worden voor illegale koloniale agressieve oorlogen en bezettingen.

Desalniettemin, de Chinezen, Indiërs en anderen wachten tot internationale organisaties als de VN en het Wereld Gerechtshof stoppen met instrumenten te zijn van Westerse imperialisten en oprechte vertegenwoordigers worden van de mensen van de wereld voordat ze bereid zijn nog meer soevereiniteit af te staan aan organisaties zoals een wereld vredesmacht die boven alles staat.

Met andere woorden, er is een oprechte belangstelling in wereldvrede, beëindiging van armoede, het stoppen van verwoesting van het milieu en het beginnen van een nieuw tijdperk maar er is geen consensus voor een fascistische Nieuwe Wereld Orde.

Er is ook een hoop gaande wat op dit moment niet vermeld kan worden. Hoewel, Illuminatie Grootmeester Alexander Romanov is bevrijd van onvrijwillige opsluiting in een Japans psychiatrisch ziekenhuis. Dit was het resultaat van op hoog niveau uitgeoefende druk op de Japanse regering en laat zien dat er een fundamentele machtsverschuiving plaatsvindt hier. Met andere woorden, de Khazarianen hebben hun controle over Japan verloren.

Er vinden belangrijke ontmoetingen plaats deze week waarbij de Chinezen, de Russen, verschillende krijgkunst verenigingen, de illuminatie, de White Dragon Society, de Vrijmetselarij en andere groepen betrokken zijn. Deze groepen willen allemaal terugkeren naar de controle over het financiële systeem van de mensheid."


Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Lia.


Share |
 Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens svp.
© BrekendNieuws.nl 6 juli 2022 | RSS | Contact

BrekendNieuws