Montague Keen: "In September, wanneer de Paus naar de Verenigde Naties in New York zal gaan, zullen hij en Obama een einde maken aan jullie vrijheid."

Maandag 27 juli 2015, 17:23 uur

De boodschappen van Montague Keen worden posthuum doorgegeven door zijn vrouw Veronica. Tijdens zijn leven hield journalist en wetenschapper Keen zich o.a. bezig met onderzoek naar het hiernamaals (de Scole Experimenten).

Na zijn dood in 2004 nam zijn spirit vrijwel direct contact op met zijn verbijsterde vrouw, die zijn stem kraakhelder in haar hoofd hoorde. Van de informatie die doorkwam had noch zij, noch Montague zelf enige weet gehad tijdens zijn leven.


"De oplossing van de wereldproblemen ligt in jullie handen. Ik heb jullie vele malen verzocht om de gewijde energie die door de leylijnen loopt terug te nemen. Omdat de Cabal zich deze energie heeft toegeëigend, konden ze de controle over de mensheid overnemen. Zij schreven de boeken waarnaar jullie hebben geleefd, waardoor ze jullie geesten konden manipuleren. Ze creëerden GELD en kregen zo de controle over iedere natie. Door middel van geld maakten ze jullie tot SLAVEN, die lange uren werken om zo eten en onderdak te kunnen kopen. Om naar huis terug te keren en alleen maar voor jullie echte eigen gevangenisbewaarder te zitten, hun meest succesvolle MINDCONTROL-operatie, die jullie in slaap houdt en ervoor zorgt dat jullie alles aanschaffen waarvan ze jullie deden geloven dat jullie het nodig hadden, waardoor ze heel rijk konden worden. Het is allemaal een gigantische oplichterij en jullie zijn sinds jullie geboorte al hun slachtoffer.

Maar zij die jullie beheersen willen meer. Ze willen de Aarde helemaal voor hen zelf zodat ze niet langer een menselijke vorm aan hoeven te nemen om zich tussen jullie te kunnen begeven. Hun plan om het menselijke ras te vernietigen is er, voor iedereen zichtbaar. Ze hebben niet de behoefte ook maar iets te verbergen omdat jullie ervoor kozen in slaap te blijven. Jullie tegenzin om onder ogen te zien wat jullie wordt aangedaan, choqueert me. Al het bewijs staart jullie in het gezicht. Hun plannen om troepen op de straat te brengen zijn daar, voor een ieder zichtbaar. Het is 1 minuut voor 12. Kom samen en zeg: “Nee, ik zal mijn medemensen niet vermoorden of kwetsen zodat jullie de controle kunnen overnemen”.

Ik ben in 2004 overgegaan naar de geestenwereld. Vanaf toen heb ik, via Veronica, geprobeerd om jullie je ogen te laten openen, om jullie te helpen te begrijpen wie jullie zijn en om in te zien wat er op jullie af komt. Hoe vaak heb ik er niet op gewezen dat NIETS IS WAT HET LIJKT.

HET VATICAAN BIDT TOT LUCIFER, niet de God van liefde. Jullie hebben nooit serieus gekeken naar waar het allemaal om gaat. Ze verbergen het niet. De mensen naar wie jullie geleerd hebben tegen op te kijken, zijn precies dezelfde die proberen om jullie te vernietigen. Regeringen zijn er niet om de mens te dienen, ze zijn onderdeel van het probleem. Ze dienen de Cabal, niet de mens. Moet ik echt herhalen dat ze de lucht die jullie inademen, het voedsel dat jullie eten en het water dat jullie drinken, vergiftigen? Ze dringen jullie vaccinaties en andere gevaarlijke medicijnen op die jullie langzaam doden. Hoe kun je ze vertrouwen? Ze dienen jullie niet. Ze zijn van plan degenen die in het leger en de politie dienen, te gebruiken om het menselijke ras te vernietigen. Ze lachen om jullie geestdrift om elkaar af te maken als jullie eenmaal dat occulte uniform aangetrokken hebben, wat duidelijk aangeeft dat een ieder van jullie een menselijk offer aan Lucifer is. De Cabal spreidt haar tentakels overal naar toe uit. Ze hebben geen steen op de andere gelaten bij hun plannen voor de Nieuwe Wereldorde. In September, wanneer de Paus naar de Verenigde Naties in New York zal gaan, zullen hij en Obama een einde maken aan jullie vrijheid. Is dat wat jullie willen?

Het Vaticaan is een ZIONISTISCHE ORGANISATIE. Vergeet dat nooit. Het Rooms-Katholicisme werd gesticht door PETRUS, die een JOOD was. Alle twaalf apostelen waren Joods. Dat weten jullie allemaal maar jullie verzaakten om het belang hiervan in te zien. Jullie zijn opgelicht. Ze bedachten het Jezus, Maria en Jozef-verhaal waar jullie massaal intrapten. Iesa (Jezus) bestond inderdaad, honderden jaren voor de tijd die het Vaticaan claimt. Hij bracht vele jaren in Ierland en India door en hij reisde naar vele landen. Hij zou het vele moorden en de vernietiging van zovele levens, dat jullie iedere dag op jullie televisie zien, nooit goedkeuren. Ze hopen dat jullie het als normaal aannemen. De Cabal heeft geen respect voor het menselijke leven, dus verwacht dat ook niet.

Wederom vraag ik jullie samen te komen om de gewijde energie van de leylijnen ten behoeve van de mensheid vrij te maken. Door dit te doen zullen jullie vrede creëren en zullen jullie het de Nieuwe Wereldorde onmogelijk maken geïmplementeerd te worden. De Cabal is al eeuwen bezig dit te plannen. DEZELFDE FAMILIES die allemaal met elkaar verbonden zijn, werken samen om dit duivelse plan ten uitvoer te brengen. Ze geloven dat ze hun plannen in september in gang kunnen zetten. Zullen jullie helpen het menselijke ras te redden?

Zie de werkelijke feiten onder ogen; niet dat wat de Cabal jullie via de televisie vertelt. Weiger deel uit te maken van de gemindcontrolde massa. De Cabal weet dat wanneer jullie de controle overnemen, zij de Aarde zullen moeten verlaten. Ze hebben met geweld de Aarde betreden en hun tentakels overal uitgespreid. Hun overname ging snel. Ze plaatsten zichzelf op machtsposities, om de banken, de religies en de amusementswereld te controleren. Ze houden in het bijzonder van het idee dat jullie tegen ze opkijken, terwijl ze jullie ondertussen vernietigen en jullie zien dat niet.

Wees niet bang want hulp zal worden geboden om jullie te helpen ontkomen aan hun duivelse macht. Ze zijn bang dat jullie wakker zouden kunnen worden voordat ze de Nieuwe Wereldorde geïnstalleerd hebben. Jullie hebben niet veel tijd te verliezen. Alles is al enige tijd door hen voorbereid om de Aarde te verlaten. Ze zullen niet stilletjes de aftocht blazen wanneer ze inzien dat al hun plannen voor de overname hebben gefaald; ze zullen kwaad zijn.

Er zijn mensen die belangrijk zijn voor het herstel van de mensheid en de Aarde, die nu, door middel van mindcontrol, gevangen worden gehouden. Ik vraag jullie te helpen zodat wij in de geestenwereld samen met jullie voor hun onmiddellijke vrijlating kunnen zorgen.

De ontwaakten dienen samen te werken aan de leylijnen. Steek hier zoveel mogelijk energie in. Gebruik trommels om muziek te maken en de energie te laten stromen. Probeer zoveel mogelijk mensen wakker te maken, in het bijzonder zij die moeite hebben de feiten onder ogen te zien. Het ligt allemaal in jullie handen. Ondersteun hen wiens taak het is een licht te laten schijnen op de werkelijke feiten, want ze gaan een moeilijke en eenzame weg.

Ik vraag in het bijzonder het Ierse volk zich in te zetten om de mensheid te bevrijden. Ik herinner ze er opnieuw aan dat IERLAND DE SLEUTEL IS DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN. Door de energie van de Leylijnen in Ierland te controleren was de Cabal in staat de heerschappij over de wereld over te nemen. Jullie kunnen de energie bevrijden. Jullie hebben het DNA om dat te kunnen. De mensheid heeft jullie hulp nodig. Bevrijd Ierland en jullie zullen de hele wereld bevrijden.

Mijn lief, probeer niet toe te staan dat degenen die pogen je te stoppen resultaat bereiken. We zijn op de goede weg.

Als altijd, je liefhebbende,
Monty."

COMMENTAAR VAN VERONICA
"Velen hebben me bedankt voor het onder de aandacht brengen van het werk van HARALD KAUTZ-VELLA. Hij zal, tezamen met vele andere indrukwekkende sprekers, op de BASES CONFERENCE, gehouden door Miles Johnston van 31 Juli tot 2 August 2015, in Marlborough, Wiltshire, spreken."


Bron: The Montague Keen Foundation, Nederlandse vertaling: Rob/Marja.


Share |
 Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens svp.
© BrekendNieuws.nl 6 juli 2022 | RSS | Contact

BrekendNieuws